Menü

 

 

SAĞLIK PROBLEMLERİ İÇİN TAŞ KULLANIMI  

HAKKINDA UYARILAR    

 

 

Taşlar, kimyasal anlamda bir ilaç değildir. Ancak bitkiler, meyveler, sebzeler, renkler, musiki gibi önleyici ve tedavi edici anlamda yüzyıllardır kullanılan tıp elemanlarındandır. Alternatif Tıp deyimi de doğru bir tanımlama değildir. Zira hastalığı iyileştirici veya önleyici her eleman tıp kapsamındadır. Aksi halde tıp kavramını son yüzyıla hapsetmiş oluruz. 
 
Taşlar, kendileri için belirtilen hususlarda tek başlarına belirli oranda yarar sağlarlar. Ancak bir hastalık söz konusu ise, bu hastalığa karşı yararları sınırlı kalabilir. Zira hastalıklar tek bir sebebe bağlı değildir. İnsanı oluşturan sistemler ve bu sistemleri oluşturan yapıtaşları (organlar, hücreler, enzimler) karmaşık bir yapıdır. Dolayısıyla birçok hastalık da karmaşık ve birbirini tetikleyen sebeplere dayanmaktadır.
 
Bu nedenledir ki bir hastalık için önleyici olarak veya tedavi amacıyla taş kullanılmak isteniyorsa, taş kombinasyonu şeklinde takılar kullanmak gerekmektedir. Hastalığın belirtilerini (semptomlarını) ortadan kaldırmak yerine sebeplerini ortadan kaldırmak daha iyi sonuç verecektir.
 
Farklı taşları birbirine dokunacak şekilde tasarımlamak, sakınca oluşturabilir. Zira farklı mineraller birbiriyle temas ettikçe yapıları değişime uğrayabilmektedir.
 
Taşlarla hastalığın iyileşmesi, hastanın, sağlıklılaştırma etkisine fiziksel ve ruhsal olarak cevap vermesine bağlıdır. Yani taşların etkisi de ilaçların etkisi gibidir. On kişide yüzde yüz yarar sağlayan bir ilaç, iki kişide kısmen etki yapabilir veya hiç etki yapmayabilir. Yahut A şahsında on günde hastalığı iyileştiren taş veya taş birlikteliği, B şahsında 6 ayda aynı sonucu sağlayabilir.
 
Genetik sistem hasarına, kalıtımsal özelliklere veya oto-immüniteye (bağışıklık sisteminin tersine çalışmasına) dayalı hastalıklarda olumlu sonuca ulaşılması daha uzun bir süreyi gerektirmektedir. 
 
Ağır hastalıklarda, beş altı ay sonra taşların yenilenmesi daha iyi sonuç vermektedir. Zira taşlar da yorulabilmektedir.
 
Taşlarla tedaviye başlanacağı zaman, eğer kişi uzun süredir ilaç kullanıyorsa, ilaç kullanmayı kesmemelidir. Zira fiziksel ve ruhsal sistemimizle kullanılan ilaç arasında bir bağ oluşmaktadır. Bu bağı birdenbire kesmek doğru sonuç vermemektedir. İlaç kesilecekse doktor kontrolünde aşamalı olarak azaltılmalıdır.
 
Herhangi bir hastalık için kullanılacak en uygun taşı / taşları belirlemek ne kadar önemliyse, kullanılacak taşların, belirlenen taşlar olması yani sahte olmaması da o kadar önemlidir. Son 2 yılda çok fazla taş mağazası açılmış, hatta taşlar seyyar arabalarda satılır olmuştur. Ancak sahteleri de aynı oranda piyasaya çıkmıştır. Sahtesiyle gerçeğini ayırt edebilmek de maden mühendisleri ve deneyim edinmişler dışındaki kişilerce mümkün değildir. Bazen sentetikleri, gerçeklerinden daha güzel ve daha alımlı olabilmektedir.  
 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 10 | Bu Günkü Ziyaretçi : 93 | Toplam Ziyaret : 1,576,106

                      ortakfikir tasarım ofisi