YERİN, GÖĞÜN VE ARASINDAKİLERİN RABBINA

Ey gecenin ve gündüzün Rabbı, ikiyüz yılı aşkın zamandır süren gecemizi gündüz eyle, gönüllerimizi kitabının aydınlığıyla doldur; sırf sana inandıkları için kullarına zulmeden zalimlerden yeryüzünü temizle.

 

Ey İbrahim (AS)’ın atıldığı ateşi gülistan eyleyen Rabbım! Bizi İbrahimler eyle. Senin dinini yok etmek için yeryüzünü ateşe vermek isteyenlerin yaktıkları ateşi Müslümanlar için gül bahçesine çevir,  düşmanlarını yaktıkları ateşte yak.

 

Ey Kabe’nin Rabbı! Beytü’l-Haram’ı yıkmak için gelen, ordusunun çokluğu ve filleriyle kibir abidesi kesilen Ebrehe ve ordusunu ebabil kuşlarının attığı taşlarla nasıl perişan ettiysen, yeryüzünde Müslümanları yok etmek için savaş açanlara da bir başka ordunu gönder.

 

Ey Musa (AS)’ın Rabbı! Kızıldeniz’de boğduğun Firavunun torunları, yeryüzünü kan gölüne çevirmek istiyorlar. Bir asa-yı Musa gönder. Gönder ki kanlarında boğulsunlar.

 

Ey Mısır hükümdarının zindana attığı Yusuf (AS)’ın Rabbı! Zindanlara atılan müslümanları birer Yusuf, zindanları da yeniden doğuş mekânı eyle.

 

Kızını sırf kız çocuğu olduğu için diri diri kızgın kumlara gömerek öldüren Hattap oğlu Ömer’i, adaletin timsali Hazreti Ömer haline dönüştüren Rabbım!  Bilmedikleri için senin, bilmedikleri için kitabının, bilmedikleri için peygamberinin, bilmedikleri için mü’minlerin düşmanı olanların kalbini sevginle doldur. Manevi ölümü yaşayan gönüllerini hayata kavuştur.

 

Ey denizleri ve okyanusları görünmez bir perdeyle birbirinden ayıran Rabbım! Kalpleri taşlaşmış düşmanlarınla aramıza perde çek, şerlerinden müslümanları emin eyle.

 

Cenneti mü’minler, cehennemi müşrikler için yaratan Rabbım! Bizlere ya Bedir gazileri gibi zaferi yahut Hazreti Hamza gibi şehadeti nasib et.

 

Ey hayatım ve ölümüm kudret elinde olan Rabbım! Bizleri Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür.  Bizleri, ikiyüzlülerden, paraya ve makama tapanlardan, dünya çıkarını ahirete tercih edenlerden eyleme.

 

Ey gücü her şeye yeten, ol deyince var eden, yok ol deyince ortadan kaldıran Rabbım! Gücü elinde bulunduranları hidayet ehli eyle, mü’min ferasetine sahip kıl.

 

Ey Rabbım! Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul ederek bizleri sevindir.

 

Amin.

 

 

Hasan KOCABAŞ